OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На ден 18.11.2015 година, со почеток од 12 часот на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Согласно интерните акти на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, за регулирање на административни форми... 
Факултетот за менаџмент на човечки ресурси како и секоја академска година, така и оваа, на самиот почеток на годината ги избра претставниците од студентите...

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси во духот на зацртаните организациски политики ги наградува и поддржува...

Страница 8 од 23