OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, секој семестар редовно прави посета на компании во Република Македонија...
На Факултетот за менаџмент на човечки ресурси редовно се орджуваат менторски часови на кои се дискутираат позитивните, но и негативните аспекти на тековните настани на УТМС. Студентите се поделени во помали групи и секоја група има свој ментор. 
Првиот академски час започна и за студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси на Универзитетот за туризам и менаџмент.

На самиот почеток на новата учебна 2014/15 година, деканката на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, проф. д-р Александра Стоилковска...

Страница 8 од 20