OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси...

Влијанието на внатрешното и надворешното опкружување врз животниот циклус на една компанија.

Во просториите на Стопанската комора на Македонија на 01.02.2016 година се одржа прес конференција...

Согласно предходно изготвениот план и динамика, на 28.12.2015 година на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

Страница 7 од 23