OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентската пракса на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси се остварува во повеќе компании...

Студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси уште еднаш потврдија дека човечкиот капитал и пријатната атмосфера за работа се клуч за успехот на една работна организација.
Студентската пракса на на студентите од Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, при Универзитетот за туризам и менаџмент, се остварува во повеќе компании...
Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, секоја година се грижи за целосна реализација на праксата на своите студенти.
Страница 6 од 20