OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Деканот на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менаџмент...

Во рамките на „Недела на учењето“ која се одржува во просториите на компанијата „Арцелор Миттал“ од 13-17 јуни...

Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси...

Влијанието на внатрешното и надворешното опкружување врз животниот циклус на една компанија.

Страница 6 од 23