OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Континуираното одржување на менторски часови со студентите покажуваат резултат.

На ден 18.11.2015 година, со почеток од 12 часот на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Согласно интерните акти на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, за регулирање на административни форми... 
Факултетот за менаџмент на човечки ресурси како и секоја академска година, така и оваа, на самиот почеток на годината ги избра претставниците од студентите...
Страница 6 од 21