OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Стекнатото теоретско знаење во текот на наставата, студентите од Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, го надополнуваат со практична работа во институции и организации...

Студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси покажаа најголем интерес и беа најактивни во сите процеси на Еразмус плус програмата...

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, на својата последна седница на Наставно- научниот совет, според методологијата на студирање...

Страница 5 од 23