OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Факултет за Менаџмент на Човечки Ресурси програма последипломски

Последипломски студии

 

7 СЕМЕСТАР

 

8 СЕМЕСТАР

 

9 СЕМЕСТАР

 

10 СЕМЕСТАР