OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Во рамките на подигањето на нивото на дисциплините и научно-стручните сознанија на студентите на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...
На 13.11.2013 година, студентите од прва година на Универзитетот за туризам и менаџмент , во рамките на предметот „Економија“ имаа исклучителна можност да земат учество на „клиничкиот вид на настава“, која ја одржа м-р Христијан Трифуновски, менаџер на логистика на ТТК Банката.
На 14.11.2013 година, студентите од прва година на Универзитет за туризам и менаџмент од Скопје, во рамките на предметот „Маркетинг-клиничка настава“ одржа м-р Елена Донева, маркетинг менаџер од „Дени компани“ и „Биг Нидо“ од Струмица.
Во организација на Универзитетот за Деловни студии и Факултетот за туризам и хотелиерство, од Бања Лука, викендов се одржа Семинар за Квалитет на услуги за мали и средни претпријатија

Страница 12 од 13