OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

По повод јубилејот, триесет години од основањето на Европскиот центар за мир и развој на Обединетите нации, Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје активно учестуваше на деветата Меѓународна конференција, насловена како „Новиот Балкан и Европа: Мир, развој и интеграција“, што се одржа на 11 и 12 Октомври во Белград, Република Србија.

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје активно учествуваш на шестата Меѓународна конференција на ЕИАТ, што се одржа во Белград, Република Србија од 11 до 13 Октомври.

Студентите на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, на 07.10.2013 година, земаа активно  учество на Меѓународната конференција  под наслов „Ново знаење за новиот развој“, што беше организирана од страна  на  Европскиот центар за мир и развој на Обединетите нации и Македонската академија на науки и уметности, а се одржа во просториите на МАНУ.

СТУДЕНТИ ОД ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА СЕСИЈА НА КЛУБОТ НА ИСТРАЖУВАЧИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА

Страница 12 од 12