OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

АКТИВНОСТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПОДИГАЊЕ НА НИВОТО НА ЗНАЕЊА, ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Членот на Советодавниот борд на Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, директорот на „Интер Европа логистик“ од Скопје, М-р Небојша Цветановски... 

Страница 10 од 12