OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Во рамките на редовната настава по предметот "Финансиско сметководство"...
Денес, 25 септември 2014 година својот магистерски труд под наслов „Фискална контрола и ревизија: присоединување на две акционерски друштва“...
Студентите: Јане Митрески, Маја Ѓурова и Јасмина Димишкова земаа активно учество на 14-тата сесија... 
Студентите од третата година уживаат во наставата по предметот „Политика на пласмани“.

Страница 8 од 14