OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Континуираната координација продолжи и со презентација со студентите на првата година на Економскиот факултет на УТМС
Во рамките на редовната настава по предметот "Финансиско сметководство"...
Денес, 25 септември 2014 година својот магистерски труд под наслов „Фискална контрола и ревизија: присоединување на две акционерски друштва“...

Страница 6 од 12