OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Студентите на Економскиот факултет на УТМС, заедно со деканот и проректор за наука и развој Проф. д-р Сашо Кожухаров и асистентката м-р Фани Матеска, денес на 19.03.2015 година присуствуваа и земаа активно учество во клубот на истражувачи на Народната банка на Република Македонија, која се одржа во просториите на банката.
Студентите на Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менаџмент, заедно Деканот на факултетот и Проректор за наука и развој...
Континуираната координација продолжи и со презентација со студентите на првата година на Економскиот факултет на УТМС

Страница 6 од 13