OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Континуираната координација продолжи и со презентација со студентите на првата година на Економскиот факултет на УТМС
Во рамките на редовната настава по предметот "Финансиско сметководство"...

Страница 6 од 13