OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Студентот од втора година на Економски факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје, Илија Пецаковски...

Економски факултет, при Универзитетот за туризам и манеџмент од Скопје се грижи за целосно и квалитетно извршување на практичната настава...

Една од најдобрите студентки на Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...
Студентите на Економскиот факултет на УТМС продолжуваат со редовното реализирање на студентската пракса.

Страница 4 од 13