OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Една од најдобрите студентки на Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...
Студентите на Економскиот факултет на УТМС продолжуваат со редовното реализирање на студентската пракса.
Согласно програмата за реализирање на задолжителната студентска пракса, студентите од Eкономскиот факултет, и оваа година истата ја спроведуваат во повеќе институции и организации.
Студентите на Економскиот факултет на УТМС, заедно со Деканот и Проректор за наука и развој Проф. д-р Сашо Кожухаров,на 11.06.2015 година присуствуваа и земаа активно учество...

Страница 4 од 13