OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

ДИПЛОМАТСКИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ ЗЕМЈИТЕ, ЕДЕН ОД НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ФАКТОРИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ

Во организација на Универзитетот за Деловни студии и Факултетот за туризам и хотелиерство, од Бања Лука, викендов се одржа Семинар за Квалитет на услуги за мали и средни претпријатија
Во рамките на продлабочувањето на развојните концепции за научен и стручно - прагматичен пристап, УТМС и годинава зема активно учество на Третата регионална Конференција насловена како „Иновациите и туризмот“, што се одржа на 17.10.2013 година во Белград, Република Србија.
Страница 20 од 29