OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, на 07.10.2013 година, земаа активно  учество на Меѓународната конференција  под наслов „Ново знаење за новиот развој“, што беше организирана од страна  на  Европскиот центар за мир и развој на Обединетите нации и Македонската академија на науки и уметности, а се одржа во просториите на МАНУ.

Создавањето на стручен и професионален кадар е една од главните обврски на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје.

СТУДЕНТИ ОД ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА СЕСИЈА НА КЛУБОТ НА ИСТРАЖУВАЧИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА

Страница 20 од 27