OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во функција на перманентна соработка и поддршка на студентите на Економскиот факултет на УТМС се одржаа родителски средби...

Економскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје склучи договор за соработка со компанијата „Power Sport System“...

Студентите од Економскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Како резултат на долгогодишната соработка помеѓу Економскиот факултет...

Страница 2 од 27