OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
“Филантропија, корпоративна одговорност и социјални промени: Моќта на вмрежување”
Во рамките на планираните активности во правец на активно кооперирање со Научно-развојните концепции, на 08.05. 2014 година...
“TOWARDS RECOVERY AND SUSTAINABLE GROWTH IN THE ALTERED GLOBAL ENVIRONMENT“
Страница 10 од 27