OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Во рамките на редовната настава по предметот "Финансиско сметководство"...
Денес, 25 септември 2014 година својот магистерски труд под наслов „Фискална контрола и ревизија: присоединување на две акционерски друштва“...
Студентите: Јане Митрески, Маја Ѓурова и Јасмина Димишкова земаа активно учество на 14-тата сесија... 
Страница 10 од 29