OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Студентите: Јане Митрески, Маја Ѓурова и Јасмина Димишкова земаа активно учество на 14-тата сесија... 
Студентите од третата година уживаат во наставата по предметот „Политика на пласмани“.
По завршувањето на предавањата по предметот Менаџмент, Деканот Кожухаров...
Согласно одлуката на Сенатот на УТМС, на ден 16.09.2014 со почеток од 18:00 часот, својот магистерски труд под наслов „Сигнификантноста на девизните гаранции во меѓународниот платен промет“
Страница 9 од 27