OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Континуираната координација продолжи и со презентација со студентите на првата година на Економскиот факултет на УТМС
Во рамките на редовната настава по предметот "Финансиско сметководство"...
Страница 8 од 28