OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
По завршувањето на предавањата по предметот Менаџмент, Деканот Кожухаров...
Согласно одлуката на Сенатот на УТМС, на ден 16.09.2014 со почеток од 18:00 часот, својот магистерски труд под наслов „Сигнификантноста на девизните гаранции во меѓународниот платен промет“
Во рамките на оджувањето на свечениот прв час на студентите на Екомскиот факултет свечено им беа врачени е-индексите од страна на Деканот.

Студентите на Економскиот факултет во моментот се позиционирани во 41 институција во Република Македонија (во Скопје и во уште девет општини), а шест студенти се во Соединетите Американски држави.

Страница 8 од 26