OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Денес, 25 септември 2014 година својот магистерски труд под наслов „Фискална контрола и ревизија: присоединување на две акционерски друштва“...
Студентите: Јане Митрески, Маја Ѓурова и Јасмина Димишкова земаа активно учество на 14-тата сесија... 
Студентите од третата година уживаат во наставата по предметот „Политика на пласмани“.
По завршувањето на предавањата по предметот Менаџмент, Деканот Кожухаров...
Страница 8 од 27