OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Економскиот Факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје на 11.12.2015...

По повод Светскиот ден на статистиката на 20.10.2015 г. беше одржа работна средба во Државниот завод...

Студентката од втора година на Економски факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје, Бранкица Нелковска...

Студентот од втора година на Економски факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје, Илија Пецаковски...
Страница 6 од 29