OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Економски факултет, при Универзитетот за туризам и манеџмент од Скопје се грижи за целосно и квалитетно извршување на практичната настава...

Една од најдобрите студентки на Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...
Студентите на Економскиот факултет на УТМС продолжуваат со редовното реализирање на студентската пракса.
Согласно програмата за реализирање на задолжителната студентска пракса, студентите од Eкономскиот факултет, и оваа година истата ја спроведуваат во повеќе институции и организации.
Страница 5 од 27