OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите од Економскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Како резултат на долгогодишната соработка помеѓу Економскиот факултет...

Редовната седница на Советодавниот одбор на Економскиот факултет на УТМС се одржа на 23.03.2016 година.

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје на 22.12.2015 во просториите на УТМС одржа обука на тема „Бизнисот и економијата – перспективи во современи услови на стопанисување“...

Страница 4 од 28