OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Свечена промоција во Универзална сала на дипломираните студенти и магистранти од генерацијата 2009/2010
Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје е влезен во базата на PADOR во рамките на EuropeAid и на тој начин се отвора можност за учество во проекти финансирани од ЕУ.

Предаванње на европски експерт на УТМС, за прилагодување на македонската царина и царинско работење со легислативата на Европската Унија

Уште една потврда на светското ниво за квалитетот и вредноста на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје


Страница 26 од 27