OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Согласно Годишната програма за работа на УТМС, во функција на стекнување апликативни знаења, студентите реализираа исклучително успешна координативна посета во „Телеком”...

Во организација на Finance Think и Civica Mobilitas во хотел „Мериот” во Скопје, се одржа Економскиот форум на кој учествуваа студенти од Економскиот факултет од Универзитетот за туризам и менаџмент...

Согласно годишната програма за работа на УТМС, како и долгодишната соработка со Минстерството за финансии, на ден 12.12.2017 година, студентите беа во официјална посета на Бирото за јавни набавки во Министерството за финансии...

Согласно годишната програма за работа на УТМС и супремацијата на нивото на знаења, вештини и компетенции на студентите, на 07 Декември 2017 година...

Страница 1 од 30