OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Во рамките на активните политики на Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, на 20.09.2017 година...

На Универзитетот за туризам и менаџмент се одржа првиот час во новата академска 2017/18 година...

Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје за најдобрите студенти обезбеди можности за глобален професионален и академски развој...

На Економскиот факултет на УТМС, согласно утврдената програма и практика, и оваа година на најдобрите студенти за академската 2016/2017 година им беа доделени декански пофалници...

Страница 1 од 14