OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
УТМС ПО ВТОР ПАТ ПРОГЛАСЕН ЗА SUPERBRANDS ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Студентите од ФМММ дел од конкретни проекти и изработка на каталози на УТМС
Студентите од ФМММ на Саемот за туризам во Белград, на штандот на Катар, 2016
Учество на студентите од ФМММ во проектот “Растеме Здраво”
Студентите од ФМММ учесници во организацијата на РАДИСКИ ФЕСТИВАЛ “МАРС” 2016
Декански пофалници за најдобрите студенти на ФМММ
На Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент студентите се во постојана комуникација со своите асистенти и професори.
На ден 16.03 во просториите на УТМС се одржа средба со Советодавниот одбор на Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент.
Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент согласно методологијата на работа на Универзитетот за туризам и менаџмент  
На 15 септември започна новата академската година на Универзитетот за туризам и менаџмент.

Страница 16 од 20