OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
УТМС ПО ВТОР ПАТ ПРОГЛАСЕН ЗА SUPERBRANDS ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Студентите од ФМММ дел од конкретни проекти и изработка на каталози на УТМС
Студентите од ФМММ на Саемот за туризам во Белград, на штандот на Катар, 2016
Учество на студентите од ФМММ во проектот “Растеме Здраво”
Студентите од ФМММ учесници во организацијата на РАДИСКИ ФЕСТИВАЛ “МАРС” 2016
Декански пофалници за најдобрите студенти на ФМММ
Политиката за успешност на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, го обврзува Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент да ја организира наставата на таков начин што истата ќе се доближи што е можно повеќе кон практиката.
Дел од студентите од Факултетот за односи со јавноста, практичната настава ја реализираа во ПР агенцијата CHAPTER 4 Македонија. Во текот на практикумот студентите имаа можност стекнатите теоретски знаења да ги применат во конкретни реални ситуации, што придонесува за надградување на теоретските со применливи знаења.
Покрај теоретското знаење кое студентите го добиваат во текот на академската година на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, за време на летниот период извршуваат задолжителна практична работа каде добиваат можност професионално да се надградуваат себе си.

Страница 16 од 17