OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
УТМС ПО ВТОР ПАТ ПРОГЛАСЕН ЗА SUPERBRANDS ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Студентите од ФМММ дел од конкретни проекти и изработка на каталози на УТМС
Студентите од ФМММ на Саемот за туризам во Белград, на штандот на Катар, 2016
Учество на студентите од ФМММ во проектот “Растеме Здраво”
Студентите од ФМММ учесници во организацијата на РАДИСКИ ФЕСТИВАЛ “МАРС” 2016
Декански пофалници за најдобрите студенти на ФМММ
На 14 септември започна новата академската година на Универзитетот за туризам и менаџмент.
Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент продолжува со својата практика своите студенти да ги испраќа на практична работа во најуспешните компании.
Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент се грижи за доследно и стручно изведување на студентската пракса.
Врз основа на договорот за соработка помеѓу Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје и АД „Македонска пошта“...

Страница 10 од 18