OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
На 08.04. 2015 година, со почеток во 10:00 часот се одржа состанок помеѓу претставниците на Универзитетот за туризам и менаџмент и претставниците на ПР адвертајзинг агенцијата "Чептер 4".
Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија, на 04.04.2015 година...
Координаторот на постдпломските студии на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје и Декан на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, проф. д-р Александра Стоилковска, на ден 28.03.2015 година одржа информативно инструкциски состанок за оперативна подготовка и изработка на магистерски труд.
Постојана комуникација со студентите по однос на прашањата во врска со редовноста на настава, методологијата на работа, изработката на семинарски трудови...

Страница 10 од 16