OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Врз основа на договорот за соработка помеѓу Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје и АД „Македонска пошта“...
Врз основа на потпишаниот договор за соработка помеѓу Универзитетот за туризам и менџмент од Скопје и АД „Македонска пошта“, дел од студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент...
Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент се грижи за доследно и стручно изведување на студентската пракса.
Студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Страница 9 од 16