OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
УТМС ПО ВТОР ПАТ ПРОГЛАСЕН ЗА SUPERBRANDS ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Студентите од ФМММ дел од конкретни проекти и изработка на каталози на УТМС
Студентите од ФМММ на Саемот за туризам во Белград, на штандот на Катар, 2016
Учество на студентите од ФМММ во проектот “Растеме Здраво”
Студентите од ФМММ учесници во организацијата на РАДИСКИ ФЕСТИВАЛ “МАРС” 2016
Декански пофалници за најдобрите студенти на ФМММ

Студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент при Универзитетот за туризам и менаџмент...

Студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент и Факултетот за односи со јавноста...

Во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје на 05.04.2016 година, се одржа седница на Одборот за соработка и доверба...

Страница 8 од 21