OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Во рамките на востановената пракса за избор на тела и органи на студентската организација на Универзитетот за туризам и менаџмент...
На 14 септември започна новата академската година на Универзитетот за туризам и менаџмент.
Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент продолжува со својата практика своите студенти да ги испраќа на практична работа во најуспешните компании.
Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент се грижи за доследно и стручно изведување на студентската пракса.

Страница 8 од 16