OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Викендот што измина, од 24-27 ми Септември го придвижи регионот кон Ровињ, каде по осми пат се случува најголемиот настан...
Во рамките на востановената пракса за избор на тела и органи на студентската организација на Универзитетот за туризам и менаџмент...
На 14 септември започна новата академската година на Универзитетот за туризам и менаџмент.
Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент продолжува со својата практика своите студенти да ги испраќа на практична работа во најуспешните компании.

Страница 7 од 16