OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
УТМС ПО ВТОР ПАТ ПРОГЛАСЕН ЗА SUPERBRANDS ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Студентите од ФМММ дел од конкретни проекти и изработка на каталози на УТМС
Студентите од ФМММ на Саемот за туризам во Белград, на штандот на Катар, 2016
Учество на студентите од ФМММ во проектот “Растеме Здраво”
Студентите од ФМММ учесници во организацијата на РАДИСКИ ФЕСТИВАЛ “МАРС” 2016
Декански пофалници за најдобрите студенти на ФМММ

На Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, денес, 11-ти Февруари, 2017 година, се одржа првиот свечен академски час...

Во насока на перманентно подобрување на компетенциите, практична примена на стекнатите акадимски знаења и одржување на партнерски однос...

Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент кој функционира во состав на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје...

На 08.10.2016 година во Македонскиот народен театар во Скопје, Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје...

Страница 7 од 21