OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Студентите на Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент се поделени во групи за кои е задолжен ментор...

На Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент на УТМС, согласно утврдената програма и практика...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје заедно со дел од професорскиот кадар...

Страница 4 од 16