OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје на 05.04.2016 година, се одржа седница на Одборот за соработка и доверба...

Страница 4 од 16