OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На вториот ден од Конгресот, најнапред на пленарната сесија беа поканети лидери на политички партии од Македонија за да ги излозат своите програми и визии за развојот на туризмот.

УТМС ја доби наградата за филантропски достигнување во категоријата Развој на филантропски практики за 2011 реализирани...

50-тина студенти и вработени на Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје, од 17.01 до 25.01.2012-та престојуваа во Мадрид, како дел од практичната настава, реализирана на врвни ...

Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје потпиша меморандум за соработка со компанијата „Урбан инвест“, која веќе 22 години успешно функционира на домашниот и регионалниот пазар.

Страница 24 од 24