OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентската забава на УТМС која беше организирана по повод завршување на академската 2016-2017 година беше уникатна и спектакуларна...

На Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент на УТМС, согласно утврдената програма и практика, и оваа година на најдобрите студенти за академската 2016/2017 година им беа доделени декански пофалници...

Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент кој функционира во рамките на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, одржа редовна седница на 17-ти Мај 2017 година...

Во рамките на традиционалната манифестација, карневалот во Струмица, кој секоја година се одржува по повод верскиот празник Прочка...

Страница 3 од 27