OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент, заедно со студентите од останатите факултети на УТМС традиционално како и секоја година ја посетија “Халк банка”...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, предводени од доц. д-р Дејан Наковски, асс. м-р Горан Апостоловски и асс. м-р Марина Стојмирова, на 10.11.2017 година...

Универзитетот за туризам и менаџмент креира политики кои се насочени кон апликативност на стекнатите теоретски знаења, вештини и компетенции во функција на обезбедување силна академска и институционална подршка за високо ниво на компетентност...

Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје за студентите организира посета на Меѓународниот саем за туризам „Philoxenia 2017” кој се одржува во Солун, Р. Грција...

Страница 2 од 29