OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје на 25.12.2015 година се одржа обука на тема: „Маркетинг активностите како предизвик на современиот бизнис”.

Започна наставата на Вториот циклус на студии на Универзитетот за туризам и менаџмент.

Студентите на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје поделени во групи за кои е задолжен ментор...

Страница 10 од 29