OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
На 14 септември започна новата академската година на Универзитетот за туризам и менаџмент.
Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент продолжува со својата практика своите студенти да ги испраќа на практична работа во најуспешните компании.
Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент се грижи за доследно и стручно изведување на студентската пракса.
Врз основа на договорот за соработка помеѓу Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје и АД „Македонска пошта“...
Страница 10 од 27