OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје на 05.04.2016 година, се одржа седница на Одборот за соработка и доверба...

Студентите на Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент се поделени во групи за кои е задолжен ментор...

На Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент на УТМС, согласно утврдената програма и практика...

Страница 9 од 30