OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент на УТМС, согласно утврдената програма и практика...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје заедно со дел од професорскиот кадар...

На Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје на 25.12.2015 година се одржа обука на тема: „Маркетинг активностите како предизвик на современиот бизнис”.

Започна наставата на Вториот циклус на студии на Универзитетот за туризам и менаџмент.

Страница 9 од 29