OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...
На неколкумина студенти од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент и односи со јавноста...
На Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент на УТМС, согласно утврдената програма и практика... 
Студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент заедно со другите студенти од Универзитетот за туризам и менџамент го посетија Меѓународниот Саем за туризам во Скопје...
Страница 9 од 24