OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент се грижи за доследно и стручно изведување на студентската пракса.
Врз основа на договорот за соработка помеѓу Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје и АД „Македонска пошта“...
Врз основа на потпишаниот договор за соработка помеѓу Универзитетот за туризам и менџмент од Скопје и АД „Македонска пошта“, дел од студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент...
Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент се грижи за доследно и стручно изведување на студентската пракса.
Страница 8 од 24