OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје поделени во групи за кои е задолжен ментор...

Студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент и Факултетот за односи со јавноста...

Страница 8 од 27