OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент при Универзитетот за туризам и менаџмент...

Студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент и Факултетот за односи со јавноста...

Во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје на 05.04.2016 година, се одржа седница на Одборот за соработка и доверба...

Страница 8 од 29