OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во насока на перманентно подобрување на компетенциите, практична примена на стекнатите акадимски знаења и одржување на партнерски однос...

Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент кој функционира во состав на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје...

На 08.10.2016 година во Македонскиот народен театар во Скопје, Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје...

На 15 септември започна новата академската година на Универзитетот за туризам и менаџмент...

Страница 7 од 29