OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент и Факултетот за односи со јавноста...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџметнт од Скопје заедно со дел од професорскиот кадар...

Универзитетот за Туризам и Менаџмент од Скопје активно се вклучи во националниот проект за здрава исхрана...

Страница 6 од 24