OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На Универзитетот за Туризам и менаџмент во Скопје, денес, 21-ви Февруари, ексклузивни предавања на тема: Дигитален маркетинг и мобилен маркетинг...

На Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, денес, 11-ти Февруари, 2017 година, се одржа првиот свечен академски час...

Во насока на перманентно подобрување на компетенциите, практична примена на стекнатите акадимски знаења и одржување на партнерски однос...

Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент кој функционира во состав на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје...

Страница 6 од 29