OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите на Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент се поделени во групи за кои е задолжен ментор...

На Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент на УТМС, согласно утврдената програма и практика...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје заедно со дел од професорскиот кадар...

На Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје на 25.12.2015 година се одржа обука на тема: „Маркетинг активностите како предизвик на современиот бизнис”.

Страница 5 од 25