OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Кариерниот центар на УТМС, Факултетот за менаџмент на човечки ресурси и Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент најавуваат обука...

Во рамките на востановената пракса за избор на тела и органи на студентската организација на Универзитетот за туризам и менаџмент, на ден 21.09.2017 година...

На 18 септември започна новата академска година на Универзитетот за туризам и менаџмент. Свечениот час го отвори Генералниот секретар на УТМС кој на студентите им посака топло добре дојде...

Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје како единствена придружна членка на Светската туристичка организација (UNWTO) од Република Македонија...

Страница 4 од 29