OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во функција на стекнување апликативни знаења, студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмнет реализираа исклучително успешна координативна посета во „Телеком”...

Во рамките на долгогодишната практика на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, согласно годишната програма на Факултетот за претприемачки бизнис на 05.12.2017 година, гостин предавач од практиката беше г-дин Јован Грков...

На 26 Ноември 2017 година во Македонска опера и балет во Скопје се одржа уникатна, свечена промоција на деветтата генерација дипломирани студенти на прв циклус студии и на седмата генерација магистрирани студенти...

Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје перманентно креира активности за подобрување на компетенциите на студентите, практична примена на стекнатите акадимски знаења...

Страница 1 од 30