OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Средба на Деканката со студентите од трета година на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси

Проф. д-р А.Стоилковска и асс. м-р Г. Серафимовиќ заедно со студентите од трета година на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси Проф. д-р А.Стоилковска и асс. м-р Г. Серафимовиќ заедно со студентите од трета година на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси

На самиот почеток на новата учебна 2014/15 година, деканката на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, проф. д-р Александра Стоилковска, заедно со својот асистент м-р Гордана Серафимовиќ, одржаа координативна средба со студентите од втора и трета година.

На состанокот стана збор за претстојните активности и предизвици кон нови знаења како и организацијата за планираното патуванје. Имено се работи за наставно-научно крстарење по медитеранот.

Студентите видно расположени после летните одмори, реферираа за придобивките од изведената летна пракса. Тие со задоволство ги прифатија сите обврски кои ќе треба да ги сработат во текот на овој семестар.