OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, почнувајќи од 01.02.2016 па се до 15.04.2016 година...

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, на 15.04.2016 година продолжи со пролетната кампања...

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, на 14.04.2016 година продолжи со пролетната кампања...

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, денес 13.04.2016 година ја продолжи пролетната кампања...

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје и денес 12.04.2016 година продолжи со презентации...

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, на 05.04.2016 година продолжи со пролетната кампања...

Kampanja 2017 2018 Esenska kampanja Kampanja-2014-15