OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Оваа диплома е директна меѓународна потврда за високиот квалитет на наставната програма на универзитетот. УТМС е 76-ти универзитет во светот кој го добива овој сертификат и единствен во државата...

Предавањата во Гаја се многу слични како на Универзитетот за туризам и менаџмент, со тоа што и на двата факултета поеднакво се обрнува внимание и на теоретскиот и на практичниот дел од наставата... 

Ви доставуваме информација за аплицирање на Универзитетот Сапиенца во Рим, за академската 2017-2018...

Во рамките на проектот Еразмус +, програма за студентска мобилност, студенти од УТМС имаат можност да следат дел од студиите на реномирани универзитети во светот...

Страница 1 од 2