OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Ви доставуваме информација за аплицирање на Универзитетот Сапиенца во Рим, за академската 2017-2018...

Во рамките на проектот Еразмус +, програма за студентска мобилност, студенти од УТМС имаат можност да следат дел од студиите на реномирани универзитети во светот...

Како дел од стратегија за интернализација, Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје од 2015 година е активно вклучен во програмата Еразмус плус...

Студентката Николина Костовска од Факултетот за туризам, успешно ја започна програмата за мобилност на реномираниот Политехнички Институт IPCA...

Страница 1 од 2