OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во рамките на програмата за гости - предавачи на Универзитетот за туризам и манаџмент во Скопје на 06.04.2017 година, експертско предавање одржа амбасадорот на Република Унгарија...

Во рамките на програмата за повикување на гости предавачи на Универзитетот за туризам и манаџмент од Скопје...

Страница 1 од 4