OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Со цел апликативно претставување на 10-те прични зошто да студирате на УТМС, матурантите од СУГС „Горги Димитров” го посетија универзитетот...

Во рамките на промотивната кампања матуранти од СГГУГС „Здравко Цветковски” го посетија Универзитетот за туризам и менаџмен во Скопје...

Во функција на непосредно запознавање со 10-те прични зошто да студирате на УТМС, матурантите од СЕПУГС „Аресни Јовков”...

Во рамките на стратешката определба на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје за соработка со деловната заедница...

Со цел апликативно претставување на 10-те прични зошто да студирате на УТМС, матурантите од СОУ „Љупчо Сантов” и СОУ „Гошо Викентиев”...

Во рамките на планираните активности на Центарот за кариера на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, на 25 Април 2017 година...

Тим од Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје со промотивни активности беше дел од МАССУМ...

Во рамките на планираните активности на Центарот за кариера на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, на 19 Април 2017 година...

Страница 1 од 59