OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Преку мултимедијална презентација со јасно воведување во академските предизвици кои ги очекуваат матурантите во СОУ „Кочо Рацин” во Велес...

Со интерес и внимание матурантите од средното училиште ОСУ „Јовче Тесличков” во Велес ја проследија презентацијата на тимот од професори...

Универзитетот за туризам и менаџмент- Скопје ја продолжи кампањата за упис на студенти во академската 2016-2017 година во ССОУ „Коле Неделковски”...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје оствари промотивни активности пред матурантите во ССОУ “Димитрија Чуповски” во Велес...

Страница 1 од 9