OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Одбрана на магистерски труд на Кристина Балтовска

Одбраната на магистерскиот труд е на 21.03.2017 година во 14:30 часот

Одбрана на магистерски труд на Сузе Велковска Радевска

Одбраната на магистерскиот труд е на 21.03.2017 година во 16:30 часот

Одбрана на магистерски труд на Ѕвонко Николов

Одбраната на магистерскиот труд е на 22.03.2017 година во 15:45 часот

Одбрана на магистерски труд на Елена Тодевска

Одбраната на магистерскиот труд е на 23.03.2017 година во 14:30 часот

Одбрана на магистерски труд на Кенан Исмаили

Одбраната на магистерскиот труд е на 23.03.2017 година во 16:30 часот

Одбрана на магистерсти труд на Никола Каневчев

Одбраната на магистерскиот труд е на 31.03.2017 година во 19:00 часот