OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Во рамките на традиционалната манифестација, карневалот во Струмица, кој секоја година се одржува по повод верскиот празник Прочка...

На Универзитетот за Туризам и менаџмент во Скопје, денес, 21-ви Февруари, ексклузивни предавања на тема: Дигитален маркетинг и мобилен маркетинг...

На Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, денес, 11-ти Февруари, 2017 година, се одржа првиот свечен академски час...

Во насока на перманентно подобрување на компетенциите, практична примена на стекнатите акадимски знаења и одржување на партнерски однос...

Страница 1 од 15