OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

ПОВИК ЗА ЕРАЗМУС+ АПЛИЦИРАЊЕ ЗА СТУДЕНТСКА ЛЕТНА ПРАКСА

Во рамките на програмата Еразмус + на Европската комисија, Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје објавува повик за доделување на стипендии за студентите што сакаат да направат летна пракса во странство.

За реализација на мобилноста на студентите треба да изберат еден универзитет / компанија во која сакаат да ја завршат својата обука. Универзитетот / компанија не мора да имаат договор со Универзитетот за туризам и менаџмент пред периодот на мобилност.

Од студентите се бара да:

• Да изберат земја во која сакаат да ја направат својата пракса (само за земјите-членки на ЕУ и членките на ЕУ кандидатите се подобни);
• Да изберат универзитет / компанија во која сакаат да ја завршат својата пракса;
• Да го контактираат универзитетот / компанијата и да добијат одобрение за периодот на стажирање;
• Да пронајдат сместување за нивните сопствени потреби за периодот во кој планираат да го остварат своето стажирање;

Ве молиме имајте на ум дека Универзитетот за туризам и менаџмент не сноси одговорност за вашиот избор на една земја или универзитет / компанија. Ние можеме само да ви ја препорачаме официјалната веб страница на Еразмус + пракси за да ви помогне со вашиот избор, но не сте ограничени да ја изберете вашата пракса од понудените програми од оваа страница: http://erasmusintern.org/

Времетраење на мобилноста: 2 до 11 месеци


Избор / рангирање на учениците:

Заинтересираните студенти треба ги достават следниве документи во печатена верзија на Канцеларијата за меѓународни односи до 01.05.2017

Формулар за аплицирање

Мотивационо писмо

CV / Резиме

Постапката за избор / рангирање на студентите ќе се постигне со внатрешната комисија на УТМС која ќе изврши директни интервјуа со сите заинтересирани кандидати. Кандидатите ќе бидат рангирани и избраните според следниве критериуми:

• Година на студии и студиска програма;
• Причините за работна пракса во странство;
• Планот и програмата на праксата;
• Познавање на англиски јазик или на јазикот на наставата на институцијата / земјата каде што студентот сака да ја реализира обуката.

Само избраните студенти за мобилност треба да ги достават потребните документи (наведени подолу) за завршување на досието за мобилност.

• Студентски договор за стажирање
• Договор за грант
• Уверение за постигнат успех за утврдување на точниот просек (GPA)

Висината на стипендијата за студентите е во зависност од земјата на престој. Трошоците за патување, трошоците за виза и здравствено осигурување не се опфатени со стипендијата на Еразмус +.

За повеќе информации, ве молиме контактирајте ја Канцеларијата за Еразмус на УТМС.